08-735 55 66

Våra tjänster

Created with Sketch.

TAKARBETEN

• Tegeltak
• Betongtegel
• Takpapp
• Plåttak
• Shingeltak
• Takplåtsmålning
• Taksäkerhet
• Takkompletteringar
• Takunderhåll
• Taktvätt
• Snöskottning
• Takbesiktning

PLÅTARBETEN

• Byggnadsplåt
• Taksäkerhet
• Takavvattning
• Skorstensskydd
• Skorstensbeslag
• Helbeslagning skorsten
• Svetsning

FASADARBETEN

• Målning
• Puts
• Tilläggsisolering
• Fönstermontage

MÅLNINGSARBETEN

• Inomhus
• Utomhus
• Tak
• Spackling
• Tapetsering

MURNINGARBETEN

• Skorstensmurning
• Putsarbeten
• Husgrunder

SANERINGARBETEN

• Fukt & mögelsanering
• Asbestsanering

SNICKERIARBETEN

• Altan, uteplats
• Entré/Förstekvist
• Trätrappor
• Fasadrenovering trä
• Attefallshus
• Friggebod

MARKARBETEN

• Dränering / Dräneringar
   Isocert 2
• Anläggningsarbete
• Stensättning
InstagramInstagram